Dlouhodobě spolupracujeme se společností Astorie a.s.
Postupně budeme doplňovat myšlenky vzájemné pomoci
po ose škola - Astorie - rodina.

představení společnosti Astorie

Sportovní oddíly

 

Partneři
Kotva
Aktuality
Zápis do MŠ na šk. rok 2020/2021
30.1.2020

čtvrtek 14. května 2020 8:00 - 15:00 a pátek 15.5. 2020 8:00 - 12:00 

Od 6.1.2020 bude do odvolání omezený provoz ŠJ.
30.12.2019

Platby stravného budou vybírány pouze mezi 6:00 - 8:00 hodin. Pouze školné lze platit i odpoledne od 14:00 do 15:00 (středa do 16:00) v pokladně školy.

V době vánočních prázdnin (2.-3.1.2020) platby stravného budou vybírány od 8-10 hodin.

UPOZORNĚNÍ
19.11.2019

Z provozních důvodu bude od 21.11.2019 v nabídce ŠKOLNÍ JÍDELNY pouze 1 oběd.

Ředitelské volno
21.10.2019

24. a 25.10.2019

Platby stravného a školného
24.8.2019

Platby stravného a školného pro rok 2019/2020 se začnou vybírat od 27.8.2019 mezi 7-12h.

Úspěch v republikovém finále matematické soutěže
7.6.2019

Ve středu 5.6.2019 se úspěšně vrátila naše tříčlenná výprava z Prahy, kde na UK proběhlo republikové finále v matematické soutěži ABAKU. Adrianka Zupková vybojovala celkové 8. místo z 50 finalistů. K tomu přidal Péťa Vlasák 19. a Lukáš Majar 24. místo. Navíc jsme mezi školami obsadili skvělé 3. místo. Gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci po celoroční přípravě.

Zvýšení cen za stravné
15.5.2019

Vzhledem k rostoucím cenám za potraviny, jsme nuceni od 1.6.2019zvýšit cenu obědů o 3,- Kč zároveň měníme výši zálohy na bankovní účet na: 

Žáci 7-10 let – strávník zaplatí 23,- Kč (Záloha na běžný účet 480,- Kč)
Žáci 11-14 let – strávník zaplatí 25,- Kč (Záloha na běžný účet 520,- Kč)
Žáci 15 let a více – strávník zaplatí 26,- Kč (Záloha na běžný účet 540,- Kč)

 
 
Elektronická žákovská knížka

Přejít na EŽK

Manuál pro rodiče (Velikost: 1.32 MB) 

Návod na instalaci mobilní aplikace (Velikost: 520.59 kB)

 

 

 
 
Moje interaktivní škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Historie školy

Vloženo: 23.9.2015 | Autor: admin| Zobrazeno: 7040x | Zatím neupraveno

Škola byla slavnostně otevřena v roce 1972 a stala se všeobecně známou pod názvem „Škola - Lesná“ (stavba byla opakováním projektu ze sídliště Lesná v Brně). Netradiční bylo pojetí stavby formou tří pavilonů a součástí objektu byl i bazén. 
    Chod školy na několik let ovlivnila experimentální výuka, která prověřovala zavádění nové koncepce výchovy a vzdělání ve vyučování. V rámci tohoto experimentu škola pořádala přednášky, ukázkové hodiny a řada učitelů se stala lektory pro proškolování pedagogů v rámci okresu. Za vynikající výsledky byl škole udělen titul Škola kpt. O. Jaroše (5. 10. 1984).
    Zvláštností školy se staly sportovní třídy se zaměřením na lední hokej  vedené trenéry TJ Slovanu Louny. Po čtyřech letech pauzy byla tradice hokejových tříd obnovena ve školním roce 1997 - 98. Úspěchy hokejistů se dostavily v regionálních i celostátních přeborech. Hokejové třídy se zařadily mezi nejlepší v republice.
    Ve školním roce 1974 - 75 začaly i kontakty se zahraničím podepsáním družební smlouvy se školou v německém Zschopau. Na tuto tradici se navázalo ve školním roce 1997 - 1998, kdy v rámci činnosti Nadace 2002 navštívili školu holandští pedagogové z Barendrechtu. Výsledkem spolupráce jsou vzájemné návštěvy a dopisování žáků. 
    Výchovně  vzdělávací práci školy doplňovala činnost školní družiny a velké množství kroužků, které na škole pracovaly. Aktivita žáků se projevovala  také  účastí  v řadě  soutěží,  olympiád,  v   kulturních,  sportovních a společenských akcích. Přínosem pro zapojení dětí se stalo i otevření Sportovního centra.
  
  Doplňkem výuky byly exkurze, výlety v rámci ČR i zájezdy žáků do zahraničí (Španělsko, Itálie, Německo, Holandsko). 
    Ve školním roce 1980 - 81 vyjeli žáci  poprvé do školy v přírodě. Pravidelnou součástí výuky se staly i lyžařské kurzy. 
    
K dosažení lepších výsledků u žáků s vývojovými poruchami učení byly zavedeny dyslektické skupiny pro první a druhý stupeň ZŠ. Škola provádí také soustavnou prevenci v oblasti drog, šikany a jiných sociálně patologických jevů ve společnosti. Několik let probíhá protidrogový program, který je veden samotnými žáky (Peer program). 
    Za dobu existence školy byla provedena řada úprav a oprav jak v interiéru, tak i v exteriéru školy, např. odhlučnění bazénu, ze síně tradic byla vybudována posilovna, vznikly odborné učebny, byla provedena rekonstrukce hřiště atd. 
    
Do této stručné historie školy se samozřejmě nedostala řada konkrétních aktivit a především svědomitá a usilovná práce těch, kteří se podíleli a podílejí na vzdělávání a výchově žáků.