Dlouhodobě spolupracujeme se společností Astorie a.s.
Postupně budeme doplňovat myšlenky vzájemné pomoci
po ose škola - Astorie - rodina.

představení společnosti Astorie

Sportovní oddíly

 

Partneři
Kotva
Aktuality
Třídní schůzky
26.10.2018

8.11.2018 pro 2.-9. tř. 

Platby za stravné a školné na školní rok 2018/2019
20.8.2018

Dobrý den, 
platby za stravné a školné na školní rok 2018/2019 se začnou vybírat v kanceláři ŠJ od ÚTERÝ 28.8.18 mezi 7-12,30h.

t.č.: 415 65 30 70

Školní jídelna - oznámení
30.5.2018

Z provozních důvodů bude od středy 6.6.2018 do středy 13.6.2018 (včetně) vařeno pouze jedno jídlo. 

Zápis do MŠ
20.3.2018

středa 2. května 2018 8:00 - 15:00 a čtvrtek 3.5. 2018 8:00 - 12:00 

Dny otevřených dveři
5.1.2018

ZŠ: sobota 24. 3. 2018 9:00 - 11:00, středa 4. 4. 2018 8:00 - 13:30.

MŠ: středa 4. 4. 2018 8:30 - 11:30

Zápis do 1. tříd na šk. rok 2018/2019
4.1.2018

6.4. 2018 (14:00-18:00) a 7.4. 2018 (9:00 - 11:00) proběhne zápis do 1. tříd ZŠ na školní rok 2018/19, (dodatečný zápis - 18.4. od 14:00)

 
 
Rozvrhy

   Rozvrhy žáci (Velikost: 473.48 kB)

   Rozvrhy učitelé (Velikost: 539.84 kB)

rozvrhy platné od 1.10.2018

 
 
Moje interaktivní škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Historie školy

Vloženo: 23.9.2015 | Autor: admin| Zobrazeno: 5025x | Zatím neupraveno

Škola byla slavnostně otevřena v roce 1972 a stala se všeobecně známou pod názvem „Škola - Lesná“ (stavba byla opakováním projektu ze sídliště Lesná v Brně). Netradiční bylo pojetí stavby formou tří pavilonů a součástí objektu byl i bazén. 
    Chod školy na několik let ovlivnila experimentální výuka, která prověřovala zavádění nové koncepce výchovy a vzdělání ve vyučování. V rámci tohoto experimentu škola pořádala přednášky, ukázkové hodiny a řada učitelů se stala lektory pro proškolování pedagogů v rámci okresu. Za vynikající výsledky byl škole udělen titul Škola kpt. O. Jaroše (5. 10. 1984).
    Zvláštností školy se staly sportovní třídy se zaměřením na lední hokej  vedené trenéry TJ Slovanu Louny. Po čtyřech letech pauzy byla tradice hokejových tříd obnovena ve školním roce 1997 - 98. Úspěchy hokejistů se dostavily v regionálních i celostátních přeborech. Hokejové třídy se zařadily mezi nejlepší v republice.
    Ve školním roce 1974 - 75 začaly i kontakty se zahraničím podepsáním družební smlouvy se školou v německém Zschopau. Na tuto tradici se navázalo ve školním roce 1997 - 1998, kdy v rámci činnosti Nadace 2002 navštívili školu holandští pedagogové z Barendrechtu. Výsledkem spolupráce jsou vzájemné návštěvy a dopisování žáků. 
    Výchovně  vzdělávací práci školy doplňovala činnost školní družiny a velké množství kroužků, které na škole pracovaly. Aktivita žáků se projevovala  také  účastí  v řadě  soutěží,  olympiád,  v   kulturních,  sportovních a společenských akcích. Přínosem pro zapojení dětí se stalo i otevření Sportovního centra.
  
  Doplňkem výuky byly exkurze, výlety v rámci ČR i zájezdy žáků do zahraničí (Španělsko, Itálie, Německo, Holandsko). 
    Ve školním roce 1980 - 81 vyjeli žáci  poprvé do školy v přírodě. Pravidelnou součástí výuky se staly i lyžařské kurzy. 
    
K dosažení lepších výsledků u žáků s vývojovými poruchami učení byly zavedeny dyslektické skupiny pro první a druhý stupeň ZŠ. Škola provádí také soustavnou prevenci v oblasti drog, šikany a jiných sociálně patologických jevů ve společnosti. Několik let probíhá protidrogový program, který je veden samotnými žáky (Peer program). 
    Za dobu existence školy byla provedena řada úprav a oprav jak v interiéru, tak i v exteriéru školy, např. odhlučnění bazénu, ze síně tradic byla vybudována posilovna, vznikly odborné učebny, byla provedena rekonstrukce hřiště atd. 
    
Do této stručné historie školy se samozřejmě nedostala řada konkrétních aktivit a především svědomitá a usilovná práce těch, kteří se podíleli a podílejí na vzdělávání a výchově žáků.