Dlouhodobě spolupracujeme se společností Astorie a.s.
Postupně budeme doplňovat myšlenky vzájemné pomoci
po ose škola - Astorie - rodina.

představení společnosti Astorie

Sportovní oddíly

 

Partneři
Kotva
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Elektronická žákovská knížka

Přejít na EŽK

Manuál pro rodiče (Velikost: 1.26 MB) 

Návod na instalaci mobilní aplikace (Velikost: 508.38 kB)

 

 

Moje interaktivní škola

Mapa webu
A
A
A

Zápis do MŠ na šk. rok 2020/2021 - aktualizováno k 30.4.2020

Vloženo: 23.4.2020 | Autor: Lisse | Zobrazeno: 1965x
Vážení rodiče, od 4.května (do 15.května 2020) proběhnou zápisy do MŠ. Jak podat přihlášku?

Dvěma způsoby:

               (1) Stažením žádosti - vyplněním a odesláním do školy 

               (2) Elektronickým podáním kliknutím na odkaz 

   Pozn.: v obou případech je třebadoručit přihlášku do školy (poštou, datovou schránkou, emailem s el. podpisem, osobně na vrátnici školy - vchodem z Dukelské ulice)

 

 

Podrobněji k možnosti (1)

     1. stáhněte si formulář ve formátu PDF .... zde (Velikost: 346.7 kB)

                                         

                  ...náhled formuláře

     2. vytiskněte si stažený prázdný formulář a vyplňte jej

     3. k vyplněné žádosti připojte 3 přílohy

                                                    - kopii rodného listu dítěte (prostá kopie, sken
                                                                                                    nebo fotografie)

                                                    - kopii očkovacího průkazu

                                                    - podepsané čestné prohlášení o očkování
                                                                                      na samostatném listu

 

                                            VZOR čestného prohlášení, že je dítě řádně očkované:                                 
                    Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a)
                    všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně 
                    veřejného zdraví.

 

     4. vyplněný a podepsaný formulář žádosti (a 3 přílohy) odešlete do školy:

                                                    - osobně každý den (4.5. - 15.5.) od 8:00 do 13:00
                                                                                     (vchod z Dukelské ulice)

                                                    - datovou schránkou

                                                    - emailem
                                                             (pouze s vlastním elektronickým podpisem)

                                                    - poštou

 

Podrobněji k možnosti (2)

 

     1. Na  tomto místě (a od 1.5.2020 také na hlavní straně www.3zslouny.cz) se nachází
           vstup k elektronickému podání žádosti (obrázek pastelky). Naobrázek stačí kliknout 

           a budete přesměrováni na web zapisyonline.cz. 

 

     2. Kliknutí na obrázek s odkazem k zápisu 

    

     

 

     3. Zobrazí se elektronický formulář, který je třeba vyplnit a odeslat

 

     4. Na email, který jste zadali, příjde potvrzení, registrační kód a předvyplněný formulář žádosti.
                              ...   náhled předvyplněného formuláře

 

     5. Předvyplněný formulář žádosti je třeba dovyplnit, vytisknout a připojit dvě povinné přílohy (kopie)
         a vše odeslat do MŠ jedním ze schválených postupů:

  • poštou: zákonný zástupce tiskopis žádosti nebo vlastní žádost vytiskne, vyplní, vlastnoručně podepíše a odešle prostřednictvím pošty škole.
  • prostřednictvím datové schránky: pokud má alespoň jeden ze zákonných zástupců zřízenou datovou schránku, může zaslat žádost jejím prostřednictvím. Zprávou poslanou datovou schránkou není nutné podepisovat, postačí, že je z příslušné datové schránky odeslána. Je nerozhodné, jestli má zákonný zástupce zřízen datovou schránku jako podnikatel nebo jako soukromá osoba. Pozor! Nelze poslat datovou zprávu z datové schránky společnosti, kde je jeden ze zákonných zástupců společníkem či jednatelem (vlastníkem) společnosti.
  • prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem. Pozor! Prostý e-mail bez elektronického podpisu nestačí.
  • osobně: (vchod do ZŠ z Dukelské ulice - stálá služba každý všední den od 8:00 - 13:00)
    zákonný zástupce tiskopis žádosti nebo vlastní žádost odevzdá na podatelně školy. Termíny s jednotlivými zákonnými zástupci je vhodné ošetřit tak, aby se ve stejné době nezdržovalo ve škole více osob, než je nutné.

     6 .Co se tedy škole odesílá (předává)?

             - přihláška (předvyplněná přišla do emailu)

             - kopii rodného listu dítěte
                     (stačí prostá fotokopie mobilním telefonem nebo sken)

             - kopii očkovacío průkazu

            Pozn.: čestné prohlášení je součástí elektronické přihlášky, 
                                                        takže se nemusí dokládat zvlášť

 

 

 

 

Další zdroj informací (MŠMT): Opatření k zápisům do MŠ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky zápisu do MŠ na šk. rok 2020/2021
 
Seznam přijatých dětí do MŠ na školní rok 2020/2021 zveřejněný podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): 
 

registrační číslo oznámení
o přijeti