Dlouhodobě spolupracujeme se společností Astorie a.s.
Postupně budeme doplňovat myšlenky vzájemné pomoci
po ose škola - Astorie - rodina.

představení společnosti Astorie

Sportovní oddíly

 

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Historie školy

Vloženo: 23.9.2015 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 17050x | Zatím neupraveno

Škola byla slavnostně otevřena v roce 1972 a stala se všeobecně známou pod názvem „Škola - Lesná“ (stavba byla opakováním projektu ze sídliště Lesná v Brně). Netradiční bylo pojetí stavby formou tří pavilonů a součástí objektu byl i bazén. 
    Chod školy na několik let ovlivnila experimentální výuka, která prověřovala zavádění nové koncepce výchovy a vzdělání ve vyučování. V rámci tohoto experimentu škola pořádala přednášky, ukázkové hodiny a řada učitelů se stala lektory pro proškolování pedagogů v rámci okresu. Za vynikající výsledky byl škole udělen titul Škola kpt. O. Jaroše (5. 10. 1984).
    Zvláštností školy se staly sportovní třídy se zaměřením na lední hokej  vedené trenéry TJ Slovanu Louny. Po čtyřech letech pauzy byla tradice hokejových tříd obnovena ve školním roce 1997 - 98. Úspěchy hokejistů se dostavily v regionálních i celostátních přeborech. Hokejové třídy se zařadily mezi nejlepší v republice.
    Ve školním roce 1974 - 75 začaly i kontakty se zahraničím podepsáním družební smlouvy se školou v německém Zschopau. Na tuto tradici se navázalo ve školním roce 1997 - 1998, kdy v rámci činnosti Nadace 2002 navštívili školu holandští pedagogové z Barendrechtu. Výsledkem spolupráce jsou vzájemné návštěvy a dopisování žáků. 
    Výchovně  vzdělávací práci školy doplňovala činnost školní družiny a velké množství kroužků, které na škole pracovaly. Aktivita žáků se projevovala  také  účastí  v řadě  soutěží,  olympiád,  v   kulturních,  sportovních a společenských akcích. Přínosem pro zapojení dětí se stalo i otevření Sportovního centra.
  
  Doplňkem výuky byly exkurze, výlety v rámci ČR i zájezdy žáků do zahraničí (Španělsko, Itálie, Německo, Holandsko). 
    Ve školním roce 1980 - 81 vyjeli žáci  poprvé do školy v přírodě. Pravidelnou součástí výuky se staly i lyžařské kurzy. 
    
K dosažení lepších výsledků u žáků s vývojovými poruchami učení byly zavedeny dyslektické skupiny pro první a druhý stupeň ZŠ. Škola provádí také soustavnou prevenci v oblasti drog, šikany a jiných sociálně patologických jevů ve společnosti. Několik let probíhá protidrogový program, který je veden samotnými žáky (Peer program). 
    Za dobu existence školy byla provedena řada úprav a oprav jak v interiéru, tak i v exteriéru školy, např. odhlučnění bazénu, ze síně tradic byla vybudována posilovna, vznikly odborné učebny, byla provedena rekonstrukce hřiště atd. 
    
Do této stručné historie školy se samozřejmě nedostala řada konkrétních aktivit a především svědomitá a usilovná práce těch, kteří se podíleli a podílejí na vzdělávání a výchově žáků.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.