Dlouhodobě spolupracujeme se společností Astorie a.s.
Postupně budeme doplňovat myšlenky vzájemné pomoci
po ose škola - Astorie - rodina.

představení společnosti Astorie

Sportovní oddíly

 

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Zapojení školy do projektů


- Doučování žáků škol
realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy  (leták pro publicitu (Velikost: 200.1 kB))

Realizováno ve 3 etapách pod UZ 33086 1-8/2022, 9-12/2022 a 1-8/2023

 

 

- Implementace komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy.
Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU, které Česká republika rozděluje školám z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

V roce 2022 jsou poskytnuty finanční prostředky na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti. (leták pro publicitu (Velikost: 238.59 kB))
V roce 2023 jsou poskytnuty finanční prostředky na pokročilé digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí a na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti. (leták pro publicitu (Velikost: 239.76 kB))

 

Šablony IV
Leták - povinná publicita projektu ZŠ A MŠ KPT. O. JAROŠE LOUNY IV. (Velikost: 198.66 kB)

(Cílem projektu je inovativní vzdělávání dětí v MŠ, inovativní vzdělávání žáků v ZŠ a
inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK.)

Doba realizace od 9/2023

 

Šablony III

Leták - povinná publicita projektu ZŠ A MŠ KPT. O. JAROŠE LOUNY III.. (Velikost: 148.34 kB)

(Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o chůvu,
realizace klubů pro žáky ZŠ, doučování žáků ohrožených
školním neúspěchem, projektový den ve výuce i mimo školu)

Doba realizace 1/2022 - 8/2023

 

- Projekt: Dětský klub a příměstské tábory pro Základní školu Otakara Jaroše Louny

Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016425
Období realizace: 1.7.2020 - 31.12.2022 (Leták - povinná publicita projektu V107) (Velikost: 72.88 kB)
(Dětský klub slouží jako zařízení péče o děti z vyšších ročníků 1. stupně ZŠ, které z kapacitních důvodů nemohou využívat školní družinu. 
V období školních prázdnin zajistíme celkem 7 turnusů příměstských táborů pro děti 1. st. ZŠ.
Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost.)
 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.