Dlouhodobě spolupracujeme se společností Astorie a.s.
Postupně budeme doplňovat myšlenky vzájemné pomoci
po ose škola - Astorie - rodina.

představení společnosti Astorie

Sportovní oddíly

 

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Náplň práce školního metodika prevence

Vloženo: 21.2.2023 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 2759x

Náplň práce školního metodika prevence 

Školní metodik prevence ZŠ a MŠ Kpt.Otakara Jaroše 

Mgr. Alena Gajdošíková 

kabinet výtvarné výchovy, pavilon B
Po: 13:00 – 13:45 Pá: 13:00 – 14:00 
Út:? 13:30 – 14:30 nebo dle dohody 
telefon: 415652138 ( do kanceláře školy )

email: přes modul Komens v aplikaci Bakaláři
Alena.Gajdosikova@3zslouny.cz 

 

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se školní metodik prevence stará především: 

 • Poskytování poradenských služeb žákům s rizikem či projevy sociálně patologického chování (šikana, agrese, záškoláctví, užívání návykových látek, nelátkové závislosti atd.) a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli) 
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd, 
 • Péče o zdravé vztahy 
 • Prevence v oblasti zdravého životního stylu, 
 • Prevence v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy. 
 • Metodik prevence vytváří preventivní program a podílí se na jeho realizaci. 
  Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku primární prevence. Sleduje zařazení prevence do výuky jednotlivých předmětů a odborně a metodicky učitelům pomáhá. Využívá nabídky osvědčených vzdělávacích agentur a poskytovatelů preventivních programů. 
  Zpracovává podklady k plánování, realizaci a hodnocení primární prevence. 

 

S čím se tedy na mne můžete obrátit? 

Které problémy spadají do mé kompetence? 

 • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy 
 • experimenty žáků s návykovými látkami 
 • vandalismus, krádeže, opakované ničení osobních věcí žáků ve škole 
 • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole 
 • projevy rasové a menšinové intolerance 
 • domácí násilí a sexuální zneužívání 
 • …a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků 

 

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s Vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy. 

 

Plán práce 2023-2024 (Velikost: 50 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.