Dlouhodobě spolupracujeme se společností Astorie a.s.
Postupně budeme doplňovat myšlenky vzájemné pomoci
po ose škola - Astorie - rodina.

představení společnosti Astorie

Sportovní oddíly

 

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Náplň práce sociálního pedagoga

Vloženo: 4.10.2023 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 2660x

 

 

- Navštěvování rodin nepřítomných žáků, u kterých je důvodné podezření ze záškoláctví.

 

- Od 7,30 do 8,00 hod dozor při příchodu žáků do školy a převzetí problémových klientů případně od rodičů.

 

- Administrativa a komunikace s rodinou, sociálním odborem, policií a dalšími institucemi.

 

- Vzájemná spolupráce s učiteli, pomoc při vypracovávání úkolů, přípravě na vyučování, jednání při narušování třídní kázně, vyhledávání problémových žáků a případné pohovory s nimi či jiná jednání.

 

- Účast na výchovných komisích pořádaných školou.

 

- Propojení vzájemné a pravidelné spolupráce s úřady, které se zabývají problémovými žáky.

 - Podchycování a předcházení záškoláctví a případné kriminalitě mládeže.

 

 - Vedení kroužků a podpora inkluze žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, využívání metodik asistenta práce a aktivní účast v minimálně preventivním programu.

 

-Vyhledávání nových možností poradenských a podpůrných služeb pro rodiče  i žáky školy.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.