Dlouhodobě spolupracujeme se společností Astorie a.s.
Postupně budeme doplňovat myšlenky vzájemné pomoci
po ose škola - Astorie - rodina.

představení společnosti Astorie

Sportovní oddíly

 

Partneři
Kotva
Základní škola
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Elektronická žákovská knížka

Přejít na EŽK

Manuál pro rodiče (Velikost: 1.26 MB) 

Návod na instalaci mobilní aplikace (Velikost: 555.05 kB)

 

 

Moje interaktivní škola

Mapa webu
A
A
A

Stanovy parlamentu

Vloženo: 5.2.2019 | Autor: Kucera.w | Zobrazeno: 5822x

Školní parlament

Činnost školního parlamentu byla zahájena ve školním roce 2012/2013 . Je tvořen dvěma zástupci jednotlivých tříd od 4. do 9. ročníku.

Stanovy Školního parlamentu 2018/2019

1. Zastupitelé jednotlivých tříd jsou voleni hlasováním žáků daných tříd, při čemž každý žák má ve volbě jeden hlas nebo volbou třídního učitele. Každá třída volí 2 - 3 zástupce.

2. Zastupitelé školního parlamentu jsou voleni jednou ročně.

3. Zastupitelem parlamentu se může stát každý žák od 4. do 9. ročníků. Žáci 1. až 3. ročníků podávají své připomínky a náměty k činnostem prostřednictvím třídních učitelů.

4. Školní parlament se schází jedenkrát měsíčně. Účast zastupitelů je povinná.

5. V případě absence je nutná řádná omluva.

6. Každý zastupitel je odvolatelný (z důvodu neplnění svých povinností, velmi časté absence na zasedáních) a může být hlasováním nahrazen jiným členem.

7. Všichni zastupitelé mají rovnoprávné postavení, každý člen má jeden hlas.

8. Z každého zasedání je pořízena zpráva s výsledky jednání z předcházejících zasedání.

9. Školní parlament nezasahuje do záležitostí, která jsou zcela v pravomoci ředitele školy.

10. V případě, že činnost školního parlamentu je pouze formální, může být jeho činnost kdykoli ukončena ředitelem školy.

11. Každý zastupitel má svá práva a povinnosti.

 

Povinnosti zastupitelů školního parlamentu

 

* Zástupci tříd jsou povinni informovat své spolužáky v rámci hodin se třídním učitelem o průběhu jednání parlamentu a sdělit výsledky návrhů, požadavků či jiných rozhodnutí.

* Každý člen jde svým chováním příkladem pro ostatní své spolužáky.

* Každý zastupitel pravidelně dochází na zasedání školního parlamentu.

* Dotazy či návrhy zastupitelů jsou předkládány v souvislosti s chodem školy.

* Každý zastupitel respektuje zamítnutí předložených návrhů ředitelem školy.

* Na zasedání parlamentu je zastupitel povinen předkládat náměty svých spolužáků.

* Každý zastupitel konzultuje problémy se svými spolužáky.

* Zastupitel se aktivně účastní každého zasedání.

* Kterýkoli zastupitel může svolat mimořádnou schůzku školního zasedání.

 

Práva zastupitele školního parlamentu

1. Vznést dotazy v případě nejasností ohledně výuky či provozu školy.

2. Seznámit se s výsledky každého projednaného návrhu či připomínky.

3. Vyslovit svůj názor.

4. Spolupracovat se třídou.

 

Cíle školního parlamentu

Prostřednictvím školního parlamentu se snažíme zlepšit vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi spolužáky v daném třídním kolektivu a učiteli. Dále pomoci žákům při řešení problémů ve vzdělání a ve volnočasových aktivitách a tím předcházet negativním jevům ve vztazích mezi nimi. Dalším z cílů školního parlamentu je připomenout žákům základní školy dodržování školního a klasifikačního řádu.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.