Dlouhodobě spolupracujeme se společností Astorie a.s.
Postupně budeme doplňovat myšlenky vzájemné pomoci
po ose škola - Astorie - rodina.

představení společnosti Astorie

Sportovní oddíly

 

Partneři
Kotva
Aktuality
Od 6.1.2020 bude do odvolání omezený provoz ŠJ.
30.12.2019

Platby stravného budou vybírány pouze mezi 6:00 - 8:00 hodin. Pouze školné lze platit i odpoledne od 14:00 do 15:00 (středa do 16:00) v pokladně školy.

V době vánočních prázdnin (2.-3.1.2020) platby stravného budou vybírány od 8-10 hodin.

UPOZORNĚNÍ
19.11.2019

Z provozních důvodu bude od 21.11.2019 v nabídce ŠKOLNÍ JÍDELNY pouze 1 oběd.

Ředitelské volno
21.10.2019

24. a 25.10.2019

Platby stravného a školného
24.8.2019

Platby stravného a školného pro rok 2019/2020 se začnou vybírat od 27.8.2019 mezi 7-12h.

Úspěch v republikovém finále matematické soutěže
7.6.2019

Ve středu 5.6.2019 se úspěšně vrátila naše tříčlenná výprava z Prahy, kde na UK proběhlo republikové finále v matematické soutěži ABAKU. Adrianka Zupková vybojovala celkové 8. místo z 50 finalistů. K tomu přidal Péťa Vlasák 19. a Lukáš Majar 24. místo. Navíc jsme mezi školami obsadili skvělé 3. místo. Gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci po celoroční přípravě.

Zvýšení cen za stravné
15.5.2019

Vzhledem k rostoucím cenám za potraviny, jsme nuceni od 1.6.2019zvýšit cenu obědů o 3,- Kč zároveň měníme výši zálohy na bankovní účet na: 

Žáci 7-10 let – strávník zaplatí 23,- Kč (Záloha na běžný účet 480,- Kč)
Žáci 11-14 let – strávník zaplatí 25,- Kč (Záloha na běžný účet 520,- Kč)
Žáci 15 let a více – strávník zaplatí 26,- Kč (Záloha na běžný účet 540,- Kč)

 
 
Elektronická žákovská knížka

Přejít na EŽK

Manuál pro rodiče (Velikost: 1.32 MB) 

Návod na instalaci mobilní aplikace (Velikost: 520.59 kB)

 

 

 
 
Moje interaktivní škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Stanovy parlamentu

Vloženo: 5.2.2019 | Autor: Kucera.w| Zobrazeno: 1196x | Upravil: Kucera.w

Školní parlament

Činnost školního parlamentu byla zahájena ve školním roce 2012/2013 . Je tvořen dvěma zástupci jednotlivých tříd od 4. do 9. ročníku.

Stanovy Školního parlamentu 2018/2019

1. Zastupitelé jednotlivých tříd jsou voleni hlasováním žáků daných tříd, při čemž každý žák má ve volbě jeden hlas nebo volbou třídního učitele. Každá třída volí 2 - 3 zástupce.

2. Zastupitelé školního parlamentu jsou voleni jednou ročně.

3. Zastupitelem parlamentu se může stát každý žák od 4. do 9. ročníků. Žáci 1. až 3. ročníků podávají své připomínky a náměty k činnostem prostřednictvím třídních učitelů.

4. Školní parlament se schází jedenkrát měsíčně. Účast zastupitelů je povinná.

5. V případě absence je nutná řádná omluva.

6. Každý zastupitel je odvolatelný (z důvodu neplnění svých povinností, velmi časté absence na zasedáních) a může být hlasováním nahrazen jiným členem.

7. Všichni zastupitelé mají rovnoprávné postavení, každý člen má jeden hlas.

8. Z každého zasedání je pořízena zpráva s výsledky jednání z předcházejících zasedání.

9. Školní parlament nezasahuje do záležitostí, která jsou zcela v pravomoci ředitele školy.

10. V případě, že činnost školního parlamentu je pouze formální, může být jeho činnost kdykoli ukončena ředitelem školy.

11. Každý zastupitel má svá práva a povinnosti.

 

Povinnosti zastupitelů školního parlamentu

 

* Zástupci tříd jsou povinni informovat své spolužáky v rámci hodin se třídním učitelem o průběhu jednání parlamentu a sdělit výsledky návrhů, požadavků či jiných rozhodnutí.

* Každý člen jde svým chováním příkladem pro ostatní své spolužáky.

* Každý zastupitel pravidelně dochází na zasedání školního parlamentu.

* Dotazy či návrhy zastupitelů jsou předkládány v souvislosti s chodem školy.

* Každý zastupitel respektuje zamítnutí předložených návrhů ředitelem školy.

* Na zasedání parlamentu je zastupitel povinen předkládat náměty svých spolužáků.

* Každý zastupitel konzultuje problémy se svými spolužáky.

* Zastupitel se aktivně účastní každého zasedání.

* Kterýkoli zastupitel může svolat mimořádnou schůzku školního zasedání.

 

Práva zastupitele školního parlamentu

1. Vznést dotazy v případě nejasností ohledně výuky či provozu školy.

2. Seznámit se s výsledky každého projednaného návrhu či připomínky.

3. Vyslovit svůj názor.

4. Spolupracovat se třídou.

 

Cíle školního parlamentu

Prostřednictvím školního parlamentu se snažíme zlepšit vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi spolužáky v daném třídním kolektivu a učiteli. Dále pomoci žákům při řešení problémů ve vzdělání a ve volnočasových aktivitách a tím předcházet negativním jevům ve vztazích mezi nimi. Dalším z cílů školního parlamentu je připomenout žákům základní školy dodržování školního a klasifikačního řádu.