Dlouhodobě spolupracujeme se společností Astorie a.s.
Postupně budeme doplňovat myšlenky vzájemné pomoci
po ose škola - Astorie - rodina.

představení společnosti Astorie

Sportovní oddíly

 

Partneři
Kotva
Aktuality
Klasifikační porada a třídní schůzky ve 3. čtvrtletí
15.1.2019

10.4.2019 a 11.4. 2019

Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020
10.1.2019

čtvrtek 2.5.2019 (od 8,00 do 15,00 hod.) a pátek 3.5.2019 (od 8,00 do 12,00 hod.)

Třídní schůzky
26.10.2018

8.11.2018 pro 2.-9. tř. 

Platby za stravné a školné na školní rok 2018/2019
20.8.2018

Dobrý den, 
platby za stravné a školné na školní rok 2018/2019 se začnou vybírat v kanceláři ŠJ od ÚTERÝ 28.8.18 mezi 7-12,30h.

t.č.: 415 65 30 70

Školní jídelna - oznámení
30.5.2018

Z provozních důvodů bude od středy 6.6.2018 do středy 13.6.2018 (včetně) vařeno pouze jedno jídlo. 

Zápis do MŠ
20.3.2018

středa 2. května 2018 8:00 - 15:00 a čtvrtek 3.5. 2018 8:00 - 12:00 

Dny otevřených dveři
5.1.2018

ZŠ: sobota 24. 3. 2018 9:00 - 11:00, středa 4. 4. 2018 8:00 - 13:30.

MŠ: středa 4. 4. 2018 8:30 - 11:30

Zápis do 1. tříd na šk. rok 2018/2019
4.1.2018

6.4. 2018 (14:00-18:00) a 7.4. 2018 (9:00 - 11:00) proběhne zápis do 1. tříd ZŠ na školní rok 2018/19, (dodatečný zápis - 18.4. od 14:00)

 
 
Rozvrhy

   Rozvrhy žáci (Velikost: 473.48 kB)

   Rozvrhy učitelé (Velikost: 539.84 kB)

rozvrhy platné od 1.10.2018

 
 
Moje interaktivní škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Stanovy parlamentu

Vloženo: 5.2.2019 | Autor: Kucera.w| Zobrazeno: 42x | Upravil: Kucera.w

Školní parlament

Činnost školního parlamentu byla zahájena ve školním roce 2012/2013 . Je tvořen dvěma zástupci jednotlivých tříd od 4. do 9. ročníku.

Stanovy Školního parlamentu 2018/2019

1. Zastupitelé jednotlivých tříd jsou voleni hlasováním žáků daných tříd, při čemž každý žák má ve volbě jeden hlas nebo volbou třídního učitele. Každá třída volí 2 - 3 zástupce.

2. Zastupitelé školního parlamentu jsou voleni jednou ročně.

3. Zastupitelem parlamentu se může stát každý žák od 4. do 9. ročníků. Žáci 1. až 3. ročníků podávají své připomínky a náměty k činnostem prostřednictvím třídních učitelů.

4. Školní parlament se schází jedenkrát měsíčně. Účast zastupitelů je povinná.

5. V případě absence je nutná řádná omluva.

6. Každý zastupitel je odvolatelný (z důvodu neplnění svých povinností, velmi časté absence na zasedáních) a může být hlasováním nahrazen jiným členem.

7. Všichni zastupitelé mají rovnoprávné postavení, každý člen má jeden hlas.

8. Z každého zasedání je pořízena zpráva s výsledky jednání z předcházejících zasedání.

9. Školní parlament nezasahuje do záležitostí, která jsou zcela v pravomoci ředitele školy.

10. V případě, že činnost školního parlamentu je pouze formální, může být jeho činnost kdykoli ukončena ředitelem školy.

11. Každý zastupitel má svá práva a povinnosti.

 

Povinnosti zastupitelů školního parlamentu

 

* Zástupci tříd jsou povinni informovat své spolužáky v rámci hodin se třídním učitelem o průběhu jednání parlamentu a sdělit výsledky návrhů, požadavků či jiných rozhodnutí.

* Každý člen jde svým chováním příkladem pro ostatní své spolužáky.

* Každý zastupitel pravidelně dochází na zasedání školního parlamentu.

* Dotazy či návrhy zastupitelů jsou předkládány v souvislosti s chodem školy.

* Každý zastupitel respektuje zamítnutí předložených návrhů ředitelem školy.

* Na zasedání parlamentu je zastupitel povinen předkládat náměty svých spolužáků.

* Každý zastupitel konzultuje problémy se svými spolužáky.

* Zastupitel se aktivně účastní každého zasedání.

* Kterýkoli zastupitel může svolat mimořádnou schůzku školního zasedání.

 

Práva zastupitele školního parlamentu

1. Vznést dotazy v případě nejasností ohledně výuky či provozu školy.

2. Seznámit se s výsledky každého projednaného návrhu či připomínky.

3. Vyslovit svůj názor.

4. Spolupracovat se třídou.

 

Cíle školního parlamentu

Prostřednictvím školního parlamentu se snažíme zlepšit vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi spolužáky v daném třídním kolektivu a učiteli. Dále pomoci žákům při řešení problémů ve vzdělání a ve volnočasových aktivitách a tím předcházet negativním jevům ve vztazích mezi nimi. Dalším z cílů školního parlamentu je připomenout žákům základní školy dodržování školního a klasifikačního řádu.