Dlouhodobě spolupracujeme se společností Astorie a.s.
Postupně budeme doplňovat myšlenky vzájemné pomoci
po ose škola - Astorie - rodina.

představení společnosti Astorie

Sportovní oddíly

 

Partneři
Kotva
Informace pro rodiče k vyzvedávání svých dětí ze ŠD
Elektronická žákovská knížka

Přejít na EŽK

Manuál pro rodiče (Velikost: 1.26 MB) 

Návod na instalaci mobilní aplikace (Velikost: 555.05 kB)

 

 

Moje interaktivní škola

Mapa webu
A
A
A

Informace pro rodiče k vyzvedávání svých dětí ze školní družiny a platba školného

Vloženo: 4.9.2020 | Autor: Nastenka | Zobrazeno: 13275x

I. Organizace obědů:

Do každého oddělení chodí žáci z více než jedné třídy. Každá třída končí vyučování

v jinou dobu. Na oběd jdeme, až se sejdou všichni žáci. Před odchodem do jídelny

probíhá evidence přítomných žáků, sdělení informací, potřeb a přání žáků vychovatelce

a hygiena. Na to vše potřebujeme alespoň 15 minut. Pak teprve odcházíme do jídelny.

Abychom se všichni v klidu naobědvali, potřebujeme dalších 45 min.

 

Pokud má žák odcházet před obědem nebo v době oběda, předá vychovatelce písemnou omluvenku s časem odchodu tak, aby vychovatelka jeho odchod mohla zajistit.

 

 

 

II. Organizace odchodů ze ŠD:           

 1. Rodič má několik možností k zajištění odchodu svého dítěte ze ŠD,
 2. které zaznamená v listě pro odchod ze ŠD.

 

Ze školní družiny odchází sám/a:

 1. 1. Pravidelně v určený čas domů

 2. 2. Pravidelně v určený čas ke vchodu školy (zůstává v budově u vrátnice, nebo před školou, dokud nepřijde doprovod (při delším čekání se vrátí do družiny)

 3. 3. Dle omluvenky předané vychovatelce v daný den a odchází domů

 4. 4. Dle omluvenky předané vychovatelce v daný den a zůstává v budově u vrátnice nebo před školou, dokud nepřijde doprovod (při delším čekání se vrátí do družiny)

 5. 5. Ve výjimečném případě dle telefonátu s určeným slovním heslem

 6. 6. S trenérem

 

 

 

 1. III. Organizace aktivit ve ŠD:
 2.  

 

do 14.00 hod.

Shromažďování v ŠD, hygiena, oběd, odpočinkové činnosti

14.00 - 15.15 hod.

Zájmové a rekreační aktivity (zájmová centra)

15.15 – 16.30 hod.

Rekreační aktivity a příprava na vyučování (domácí úkoly, četba …)

16.30 hod.

Konec provozu ŠD

 

 

 

 

IV. Platba školného 

 

 

 1. - platba do 15.9.2023 (nebo před nástupem do školní družiny) převodem na účet školy na celý školní rok = 2 000,- Kč

  - č.ú.: 16133481/0100

  - variabilní symbol: 2222

  - do poznámky pro příjemce uveďte: jméno dítěte, třída   

 2.  
 3.                                                                                                                  

 

 

 1.  

                                                        
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.