Dlouhodobě spolupracujeme se společností Astorie a.s.
Postupně budeme doplňovat myšlenky vzájemné pomoci
po ose škola - Astorie - rodina.

představení společnosti Astorie

Sportovní oddíly

 

Partneři
Kotva
Aktuality
ŠKOLNÍ JÍDELNA
3.8.2020

Dne 28.8.2020 a 2.9.2020 bude uzavřena kancelář ŠJ.

Školné a stravné lze uhradit ve dnech od 25.8. do 31.8. od 8 do 12 hodin.

Od 1.9. od 6 do 13 hodin.

Ceny stavného a školného jsou stejné jako minulý školní rok.

Elektronická žákovská knížka

Přejít na EŽK

Manuál pro rodiče (Velikost: 1.26 MB) 

Návod na instalaci mobilní aplikace (Velikost: 508.38 kB)

 

 

Moje interaktivní škola

Mapa webu
A
A
A

Činnost Školního parlamentu ve školním roce 2018/2019

Vloženo: 12.5.2019 | Autor: Kucera.w | Zobrazeno: 1523x

Ve školním roce 2018/2019 jsme na svých zasedáních mimo jiné projednávali:

- špatný stav lavic v některých třídách a rozbité žaluzie

- žádost o dřívější vystavení jídelního lístku pro možnou včasnou změnu jídla na pondělí

- dodržování hygieny při společném stravování

- problémy zůstávání dětí v hale u jídelny

- nevyhovující sedadla v hudebně

- rozbité dveře u WC a pavouky, koše na toaletách

- nutnost zamykání šatních skříněk bezpečnostním zámkem zákaz otevírání cizích skříněk

- vstup do hudebny a přezouvání žáků

- dobu, po kterou děti mohou obědvat

- možnost přinášení nových receptů

- špinavé tácy a skleničky ve školní jídelně

- vjezd do areálu školy pouze pro zaměstnance školy

- zapojení do projektu „Jsem Laskavec“

- Volbu povolání v 9. třídě – žádost o vyšší kvalitu testování

- opakované upozornění na nutnost používání kartiček na obědy ve školní jídelně

- automaty na nápoje a jídlo i na 2.stupni

- ve školní jídelně misky místo talířů na polévky

- přípravu a organizace soutěže „3. ZŠ má talent“

- přípravu Dne učitelů

- předávání knížek „Louny a my, Otakárci“

- přípravu školní akademie „Otakárci opět v akci“

- příspěvky na školním FB a webových stránkách školy

- pomoc při zápisu do 1. tříd

- pomoc při kvalitnějším třídění odpadu

- MDD na 1. stupni

- předávání Etického kodexu a plyšáka žákům 1. tříd

- žádost o obnovení Projektového dne Praha

- konání třídnických hodin

- doučování

- zrušení plavání na 2. stupni, místo toho bruslení

- místo bazénu zřídit posilovnu

- uskutečnit lyžařský výcvik

- žádost o snížení počtu úkolů během prázdnin

- dodávání knižních katalogů i do 9. třídy

- dodržování zákazu mobilů při výuce i během přestávek

- předali jsme Diplom školní jídelně za zdravé stravování

- uspořádali jsme anketu o nejoblíbenější jídlo v některých třídách

- nechali jsme vyrobit butonky s logem parlamentu (MěK Louny)

- zřídili jsme instagram pro členy parlamentu

- navázali jsme spolupráci s parlamentem ZŠ Poděbrady

 

 

 

Všem členům ŠP děkujeme za aktivní přístup. Koordinátorky ŠP