Dlouhodobě spolupracujeme se společností Astorie a.s.
Postupně budeme doplňovat myšlenky vzájemné pomoci
po ose škola - Astorie - rodina.

představení společnosti Astorie

Sportovní oddíly

 

Partneři
Kotva
Aktuality
Klasifikační porada a třídní schůzky ve 3. čtvrtletí
15.1.2019

10.4.2019 a 11.4. 2019

Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020
10.1.2019

čtvrtek 2.5.2019 (od 8,00 do 15,00 hod.) a pátek 3.5.2019 (od 8,00 do 12,00 hod.)

 
 
Rozvrhy

   Rozvrhy žáci (Velikost: 473.48 kB)

   Rozvrhy učitelé (Velikost: 539.84 kB)

rozvrhy platné od 1.10.2018

 
 
Moje interaktivní škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Plán akcí metodika prevence

Vloženo: 13.11.2018 | Autor: Kucera.w| Zobrazeno: 549x | Upravil: Kucera.w
PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY V OBLASTI PŮSOBENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU školní rok 2018/2019

Plán akcí metodika prevence

 

PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY V OBLASTI PŮSOBENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

školní rok 2018/2019

* beseda pro žáky – Klima třídy (6. ročník) * dotazník „Klima třídy“ – www.proskoly.cz 5.- 9.ročník

* informace pro žáky a rodiče o nebezpečí sociálně patologických jevů (letáčky)

* doplnění školní knihovny o další publikaci k dané problematice

* spolupráce s místní knihovnou (inf. o nových knihách s uvedenou problematikou)

* pravidelná činnost zájmových kroužků organizovaných vyučujícími, školní družina, kroužek „Zvídálek“, „Laskavec“

* využívání učebnic Zdravý životní styl, Občanská a rodinná výchova, nakladatelství Fraus, (6.-9. roč.), Etická výchova

* uskutečnění soc. průzkumu žáků ,,Zkušenosti s drogou“(Vyplňto.cz)

* využívání nástěnky ,,Moje škola“, doplňování aktuálních materiálů s problematikou drog

* využívání ,,Schránky důvěry“

* projekt „Krokus“

* PD – První pomoc, záchrana lidského života – 6.- 9.ročník, besedy se žáky na 1.stupni

* besedy na téma Mezi stěnami (7. ročník), Jakub (8. a 9.roč.) – http://www.prevence-info.cz/filmove-projekty

* projekt na téma „Zájmy chráněné zákonem“ (9. ročník)

* projekt na téma „Drogy a já“ – 7.,8.,9.ročník, HIV/AIDS- 8.,9.roč

* beseda na téma Poruchy příjmu potravy (7., 8. ročník) –